เกี่ยวกับเรา

การวิ่งแนวธรรมชาติ (วิ่งเทรล) ประสบการณ์ท้าทาย หัวใจแกร่ง!

     การวิ่งเทรล คือ การวิ่งแนวธรรมชาติ หรือการวิ่งระยะไกล (มากกว่าวิ่งมาราธอน) โดยอาศัยพื้นที่และภูมิประเทศอันแสนงดงามตามธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบ ส่วนใหญ่รายการวิ่งเทรลจะมีระยะทางตั้งแต่ 10 กม. เป็นต้นไป และมีเส้นทางในหลากหลายรูปแบบ เช่นเนินเขา ลัดเลาะป่า แนวเขา แนวลำธาน ฯลฯ การวิ่งในลักษณะนี้ จำเป็นต้องเตรียมสภาพร่างกาย ฝึกซ้อมค่อนข้างดี และก็คงจะฝึกซ้อมเฉพาะทางเรียบอย่างเดียวคงไม่ได้ จำเป็นต้องมีทักษะในการวิ่งบนหิน ทางลาดชัน ทางเอียง ทางที่เป็นดิน ฝุ่น ต้องเตรียมปรับสภาพการวิ่งในทุกสภาพภูมิประเทศก็ว่าได้ สุดท้าย ร่างกายต้องมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งทีเดียว นั่นเท่ากับว่า จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมที่ดี และเป็นการฝึกซ้อมในหลาย ๆ สถานการณ์ ฝึกความอดทนของร่างกายที่ต้องวิ่งนานหลายชั่วโมงเราไม่ใช่แค่เพียงการวิ่งเทรล ใคร ๆ ก็วิ่งได้ เพียงแต่ “วิ่งเทรล” นั้นต้องใช้พลังในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ อาศัยความยืดหยุ่นร่างกายเป็นสำคัญ และใช้ความคล่องตัวค่อนข้างสูง ดังนั้นนักวิ่งต้องเน้นฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง นักวิ่งหรือผู้ที่รักในการวิ่งเทรล อาจจะเริ่มต้นจากการวิ่งทางเรียบ ได้แก่ รายการวิ่งทั่วไป คือ มินิมาราธอน (10 กม.) ฮาฟมาราธอน (21 กม.) และมาราธอน (42.195 กม.)  จากนั้นค่อยขยับมาเป็นวิ่งเทรลระยะใกล้ ๆ เพื่อทดสอบความพร้อมของตัวเองก่อน

  • ควรทำเริ่มต้นที่วันแรกอบอุ่นร่างกายให้มาก ปรับสภาพกล้ามเนื้อและยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มากที่สุด อย่างน้อย 10 นาที
  • ควรเริ่มการฝึกซ้อมเพื่อปรับสภาพกล้ามเนื้อ ในลักษณะการวิ่งแบบยาว ๆ  เพื่อสร้าง endurance ให้เป็นพื้นฐาน (base phase) แก่ร่างกายก่อน หรือถ้าเป็นการแข่งขันระยะมินิฮาล์ฟมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน ถึงเป็นระยะมาราธอน

#running trail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *