Tag: การฝึกวิ่งระยะไกล

การวิ่งระยะไกล จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมการปรับสภาพร่างกายให้แข็งแกร่ง และปรับระบบการหายใจให้คงที่ สามารถวิ่งระยะไกลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ลองมาดูเรื่องวิธีการกันแบบง่าย ๆ ครับ Trailtation ขอแนะนำ คือ 1. ตั้งเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง การจะเริ่มตั้งเป้าหมายและเตรียมตัวสำหรับวิ่งมาราธอน เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับการวางแนวทางการฝึกซ้อม กล้ามเนื้อจำเป็นต้องฝึกให้รับแรงจากการวิ่งด้วยระยะเวลา เหมือนกับเราไม่เคยวิ่งแล้วเราจะวิ่งระยะทาง 10 กม.เลย อาจจะทำได้ แต่ผลลัพธ์คือ ร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บ หรือฉีกขาดได้ 2.เริ่มจากการวิ่งช้าๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง  ก้าวแรกของการวิ่งระยะไกล ควรเริ่มจากการฝึก มาราธอนนั้น แน่นอนคุณต้องเสริมความอึดให้ร่างกาย และฝึกซ้อมให้ชินกับการวิ่งระยะทางยาวๆ ก่อน 3.จัดโปรแกรมฝึกซ้อม ให้ร่างกายรับสภาพและความเคยชินได้ดี จำเป็นจะต้องมีการฝึกซ้อมทั้งแบบ Tempo และ Interval คือการวิ่งระยะไกล…

Read more