Tag: Downhill

สำหรับนักวิ่งที่สนใจการวิ่งเทรลแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เราขอแนะเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ในการฝึกซ้อม มาฝากกันคะ 1.ตั้งสมาธิอยู่กับการวิ่ง ควรเริ่มเตรียมพร้อมที่ใจ และค่อย ๆ วิ่งก้าวเท้าตามระยะเท้าแต่ละคน ไม่ต้องให้ยาวนัก ลงน้ำหนักเท้าเบาๆ เวลาวิ่งไม่ควรโน้มหรือเอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป และพยายามวิ่งให้ผ่อนคลายที่สุด 2.วอร์มร่างกายและยืดกล้ามเนื้อให้มาก ๆ เพราะการวิ่งเทรล จำเป็นที่ต้องใช้กล้ามเนื้อบางส่วนเป็นเวลานาน ระหว่างการ Uphill และ Downhill เพื่อไม่ให้เกิดตะคิว และกล้ามเนื้อกระตุก หรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ­3.ซ้อมวิ่งหลากหลายและซ้อมบ่อย ๆ เพื่อให้การวิ่งเทรลมีความสนุกควรเตรียมการฝึกซ้อมในหลาย ๆ แบบให้ร่างกายได้ปรับสภาพ เช่น ซ้อม Uphill การวิ่งขึ้นเขา ขึ้นเนิน บันได และการซ้อม Downhill เพิ่มความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อ สลับกับการวิ่งทางเรียบ ปล.…

Read more