วิ่งเทรล ต้องปรับสภาพร่างกายอย่างไร!

     การวิ่งเทรล เป็นการทดสอบร่างกายในเรื่องความอดทน ความแข็งแกร่งของร่างกาย ซึ่งก่อนอื่น ต้องขอบอกเลยว่า ไม่ใช่แค่ร่างกายนะ ข้อสำคัญคือ ใจที่จะต้องอดทน เป็นอย่างมากเพราะการวิ่งเทรล จำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการวิ่งนอกเหนือจากการวิ่งทางเรียบ เพราะการวิ่งเทรล เป็นการวิ่งออกไปสู่แนวธรรมชาติป่า เขา ลำเนาไพร ลำธาร สภาพภูมิอากาศ ร้อน หนาว ความกดอากาศต่ำ เพราะบางครั้ง เส้นทางวิ่ง อาจเป็นภูเขาสูง หรือ พื้นที่ระหว่างเขา นักกีฬาต้องซ้อมรูปแบบการวิ่งเพื่อความอดทน และปรับสภาพจิตรใจในแต่ละภาวะการณ์ เช่น การซ้อมวิ่งทางเรียบ การซ้อมวิ่งทางลาดชัน การซ้อมวิ่งระยะไกลและการซ้อมวิ่งแบบสปีด เป็นต้น และอย่างลืม ประเมินสภาพร่างกายเราด้วยนะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *